جمعه, 29 تير 1397 English          
منوي اصلي مخابرات

 
تلفنهای دانشگاه

واحد مخابرات وابسته به مديريت فناوري اطلاعات دانشگاه شهيد چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8